Vägen till upplysning, 41x36cm 1350:-
The way to enlightenment
16,14x14,17in
163,85 Dollar