Sten från Minnessund Norge. Detta finns på sten - arsenikkis (OBS tänk på att arsenik är skadligt!) - topaskristaller - Laumontit
Vikt: 98,56gram Mått: 5,2x3,6x3,1cm