Om mig

Min resa över vem jag är och vad jag tror/arbetar för och vad jag erbjuder började redan hos mig som barn. Som barn hade jag ett starkt intresse för människors beteende och den omgivning som ständigt påverkar henne. Jag observerade människor i min omgivning, läste av kroppsspråk och det subtila samt försökte förstå vad som driver dem att säga och göra som de gjorde. Min intution och min emotionella karta blev vägvisare i många fall. Jag är uppväxt i ett dysfunktionellt hem och omständigheterna omkring kastade mig in och ut i olika känslostormar, jag växte mig starkare och ser mig idag som ett maskrosbarn som exprimenterar med det jag varit med om i vissa fall och försöker hitta olika uttryck till det i konst, skrivande och i arbete att hjälpa andra.

Existentiella frågor var något som tidigt engagerade mig och min nyfikenhet i att veta mer om dem växte sig starkare. Varför blir vi olyckliga, ledsna, vad skapar smärta och varför känner man sig kränkt och känner sig mindervärdig och skamfylld?  Hur gör man för att känna lycka, vad är det och vad är egentligen sann kärlek, psykisk integritet och psykisk frihet?

I mitt vuxna liv har jag tillsammans med min utbildning i beteende- och samhällsvetenskap fortsatt min nyfikenhet att söka dessa svar och försökt att formulera människans existentiella tillvaro i ord. Mina svar har kommit till mig genom livserfarenhet, teoretiskkunskap och genom långvariga observationer av olika typer av människor i deras kontext, samt genom kontakt med andra människor som jag från början började hjälpa ideellt. Tills den dag kom då jag insåg att det jag säger/skriver och förmedlar hjälpt en hel del människor på rätt väg för att finna vägar på att må bättre i sitt liv.

Då bestämde jag mig för att skriva ner allt jag känner att jag skulle kunna tillföra mänskligheten till en bok som handlar om människans existentiella balans. Den är uppbyggd på att djupgående sätta ord på de obalanser som skapar kaos i människans liv och sätta ord på de värden som behövs för att vi ska kunna må bra i vårt liv. Den talar inte om vad som är sant utan är en vägledning för var och en och ifrågasätta och reflektera över sin egen tillvaro, hur ser mitt liv ut inom de här områdena, vad behöver jag mer av för att må bra och vad behöver jag mindre av för att må bra?

Detta har gett mig klarhet och kontrast mellan sådant som skapar existentiell obalans och balans. Därför finns nu denna hemsida för att du också ska kunna finna ditt sanna ljus och hitta din väg i livet för att bygga upp ditt välmående.

Min vision är att hjälpa mänskligheten att se sitt sanna ljus, hitta verktyg för att finna sitt eget välmående. Att väcka mänskligheten att bygga ett samhälle där villkorslös kärlek, kunskap, medvetenhet och utveckling för alla ska existera som fundamentala grundstenar. Min vision är att människor ska se sitt eget värde, se hur fantastiska de är, precis som de är. Detta så att människor och våra nästkommande generationer kan må bra, så att mänskligheten också kan nå nya höjder. För som det är nu är samhället i mycket stor existentiell obalans och många människor mår inte bra i det, varför ska vi behöva ha det så?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förutom psykologi och att skriva så har jag ett starkt intresse för konst och målar mycket i akryl. Så ni är också välkomna att kika in på sidan bland mina konstverk. Min konst är starkt kopplat till abstrakta motiv med energiflödet, kampen ont och gott eller rymden.

Jag ser också ett samband med vår tillvaro med spirituella frågor. Att vi har en nära kontakt med sådant som ibland blir förbisedda men som är en viktig del av oss, då vi alla är en del av varandra och allt på jorden hör ihop, ett närvarande i nuet.

Dela den här sidan