Cecilias coaching program PET (praktisk existentiell tillämpning)

Cecilias coaching program PET (praktisk existentiell tillämpning) som har sina rötter i sin bok ” The true light in existence: - About existential balance and well being” samt kunskap om utvecklingen av vår emotionella intelligens.


Tillsammans med min utbildning som beteendevetare, skuggeffekts coach och tidigare arbetserfarenheter har jag skapat detta coachingprogram för att uppnå ditt bästa välbefinnande och även blomstra ut till den unika individ du är.


Emotionellt kommer din intelligens stärkas, din självkänsla och växa, din intuition att kännas igen för att sätta gränser och se ditt egentliga behov formas.


Du kommer kunna ta självständiga beslut och välja goda och hälsosamma relationer.

Dessa områden nedan kommer coachingsystemet gå in på.


Rekommenderat är att göra dessa 10 sessioner för att nå din bästa och fulla potential med ditt liv och varande. Värde 900 euro, your price 499 euro


  • Lär känna din psykiska status och välbefinnande
  • Din EQ, din energi, ta hand om, medvetande göra
  • Din medvetenhet, dina vanor, normer/trossystem
  • Älska sig själv, skuldtankar/känslor/inre kritikerns som vill du ska misslyckas
  • Bygg upp hälsosam självkänsla, EQ
  • Lyssna till sitt hjärtas röst, intuition. Påverkas ej av Energitjuvar/narcissm,
  • Din integritet, hur du ser på dig själv
  • Jobba med dina drömmar o mål
  • Din fulla potential, kunskap o helheten i samhället.

 

Let's work together

Request an appointment