Psykisk hälsa

Att arbeta utifrån psykisk hälsa är att se individens resurser och bygger på att finna vertyg för att individen ska hitta vertyg och känna igen sina resurer utifrån sin egen psykiska balans och välbefinnande. Det välbefinnande är att uppmärksama de obalanser och hitta sätt för att minska dem och öka de balanser som finns.


Boka mina tjänster på Bokadirekt

Dela den här sidan